Wedstrijdreglement Flirt Flamand Ik poëzie je graag

 


Wedstrijdreglement Flirt Flamand Ik poëzie je graag

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Flirt Flamand Ik poëzie je graag’ (hierna genoemd: de wedstrijd), georganiseerd door Literatuur Vlaanderen, in samenwerking met Passa Porta.

Art. 1 Organisator, doel, deelnemers

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Literatuur Vlaanderen, Generaal Van Merlenstraat 30, 2600 Berchem, ondernemingsnummer 0850.465.910 (hierna genoemd: de organisator), met als doel om gebruikers op de website gedichten te laten insturen. Elk natuurlijk persoon die een gedicht instuurt op ‘Flirt Flamand Ik poëzie je graag’, neemt deel  aan deze wedstrijd (hierna genoemd: ‘de deelnemer’ of ‘auteur’).

Art. 2 Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Deelnemers moeten bij het aanmaken een e-mailadres achterlaten via dewelke Literatuur Vlaanderen de deelnemer kan contacteren.
  • Deelnemers moeten meerderjarig zijn. Minderjarigen mogen deelnemen aan de wedstrijd als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een ouder of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat zij/hij toestemming heeft van haar/zijn ouder of voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar recht op een prijs worden afgenomen;
  • Deelnemers moeten de volledig rechten hebben op het ingestuurde gedicht. Gehele, of gedeeltelijke stukken overnemen van reeds bestaande gedichten is verboden;
  • Literatuur Vlaanderen behoudt zich het recht om bij elk vermoeden van fraude een inzending te weigeren.
  • Literatuur Vlaanderen behoudt zich het recht om een inzending om welke reden dan ook te weigeren;
  • Deelnemers mogen niet in dienst zijn bij Literatuur Vlaanderen, of deel uitmaken van de Raad van Bestuur van Literatuur Vlaanderen;
  • Deelnemers mogen meerdere keren deelnemen per e-mailadres;
  • Door deel te nemen gaat de auteur akkoord dat Literatuur Vlaanderen het ingezonden gedicht mag inzetten en gebruiken voor de communicatie omtrent deze wedstrijd, Literatuur Vlaanderen en Flirt Flamand in het algemeen. De naam van de auteur wordt steeds meegenomen en vermeld in deze communicatie.
  • Deelnemers mogen door Literatuur Vlaanderen gecontacteerd worden (via e-mail) in het kader van deze wedstrijd.
  • Door deel te nemen aanvaarden de deelnemers dit reglement;

Art. 3 Looptijd

De wedstrijd loopt van 21 maart 2022 tot 29 april 2022. 

Art. 4 Trekking

In de 2 weken die volgen na het afsluiten van de wedstrijd worden 2 winnaars — één Nederlandstalige en één Franstalige inzending — door een professionele jury uitgekozen. De jury bestaat onder andere uit Lize Spit en Thomas Gunzig en leden van het communicatieteam van Literatuur Vlaanderen. Op 21 mei 2022 worden de winnaars via e-mail op de hoogte gebracht. 

Indien een winnaar na 30 dagen nog niet heeft gereageerd, behoudt de organisator het recht om een nieuwe winnaar te trekken. De aanvankelijke winnaar zal in die periode één herinnering ontvangen.

Art. 5 Prijs

Het winnende gedicht:

1/ wordt ingezet voor de communicatie van Literatuur Vlaanderen en Flirt Flamand omtrent aanwezigheid op de Foire Du Livre in 2023, die plaats zal vinden in Brussel. 

2/ wordt gepubliceerd in de Poëziekrant 

3/ kan eveneens verspreid worden onder de partners van Literatuur Vlaanderen en zowel on- als offline ingezet worden in allerlei media.

De eigenaar van het winnende gedicht wordt uitgenodigd voor een overnachting in de residentiewoning van Passa Porta in het hartje van Brussel. 

Art. 6 Privacy

Voor de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we je door naar onze privacyverklaring (LINK naar https://flirtflamand.be/privacy-policy/). 

Art. 7 Betwistingen

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisator. Wil je de uitslag betwisten? Dan kan je mailen naar team@flandersliterature.be, met als onderwerp ‘Betwisting wedstrijd Flirt Flamand Ik poëzie je graag’.

Art. 8 Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik stop te zetten om wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen. De deelnemers hebben in dat geval geen recht op compensatie.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.flirtflamand.be.

Art. 9 Contact

Bij vragen of problemen kan je terecht bij team@flandersliterature.be. Gebruik ‘Flirt Flamand Ik poëzie je graag’ als onderwerp.

 
 

Blijf op de hoogte

Amoureuze boekentips, grensoverschrijdende verhalen, ontmoetingen tussen Nederlandstalige en Franstalige auteurs en illustratoren. Als het maar klikt, spettert en verleidt.

Tenez-moi au courant

Des conseils romanesques de lecture, des amours transfrontalières, des rencontres entre auteurs et illustrateurs néerlandophones et francophones. Des étincelles, de la séduction, et plus si affinités !

 

Volg Flirt Flamand Suivez Flirt Flamand

 
Top
Literatuur Vlaanderen Passa Porta Foire du livre Flanders
       

© 2024 Literatuur Vlaanderen. Disclaimer. Privacy Policy. Cookies.