Cookieverklaring

 


Nederlandstalige versie
version en français

Bedankt voor je bezoek aan www.flirtflamand.be (“website”). Deze cookieverklaring is van toepassing op de website die door onze websitebeheerder Shtick wordt beheerd (“de websitebeheerder”). Flirt Flamand is een project van Literatuur Vlaanderen.

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, smartphone of tablet worden opgeslagen wanneer je de website van Literatuur Vlaanderen bezoekt. Ze brengen onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem en geografische locatie in kaart. Een cookie bevat doorgaans de naam van de website waar de cookie vandaan komt en de bewaartermijn van de cookie.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer.

2. Welke soorten cookies kunnen er op de website worden gebruikt?

Literatuur Vlaanderen kan onderstaande cookies gebruiken:

 • Sessie-cookies

De bewaartermijn van sessie-cookies is gebonden aan de duur van jouw uitwisseling of conversatie met de website. Zodra je de browser verlaat, worden de cookies gewist.

 • Permanente cookies

Permanente cookies hebben een vastgestelde levensduur. Ze worden bewaard tot je ze handmatig verwijdert of tot de vervaldatum bereikt is.

 • Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies zijn essentieel voor een goede communicatie en vergemakkelijken het navigeren op de website.

 • Cookies die informatie delen met de websitebeheerder

‘First Party cookies’ zijn cookies die worden beheerd door de website en zijn eigen aan de website. Deze cookies kunnen enkel door de websitebeheerder worden gelezen.

 • Cookies die informatie delen met derde partijen

‘Third Party cookies’ zijn cookies die geplaatst worden door andere websites. Wanneer je bijvoorbeeld klikt op de ‘like’-button van Facebook op onze website, verzamelt Facebook je persoonsgegevens. Third Party cookies versturen dus persoonsgegevens naar derde partijen.

3. Welke cookies worden er geplaatst?

Noodzakelijk

Als deze cookies uitgeschakeld worden, kan je de website niet bezoeken:

_gtm 

 • Doel Het beheer van Google Tag Manager
 • Vervaldatum Sessie 
 • Derde partij? Nee

catAccCookies

 • Doel: Cookie ingesteld door de UK cookie consent plugin om te registreren dat u aanvaardt dat de site cookies gebruikt.
 • Vervaldatum: 30 dagen
 • Derde partij: Nee

Analytisch

Dit zijn cookies die door de website gegenereerd worden zodat er statistieken van bezoekers op de website gemaakt kunnen worden:

_ga 

 • Doel Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te vertragen
 • Vervaldatum 1 dag
 • Derde partij? Nee

_gid

 • Doel Meet hoe gebruikers de website gebruiken
 • Vervaldatum 1 dag
 • Derde partij? Nee

_utm.gif

 • Doel Wordt gebruikt om informatie bij te houden over de browser en computer van de bezoeker
 • Vervaldatum Sessie
 • Derde partij Ja (Google Analytics)

_utma

 • Doel Wordt gebruikt om elke unieke bezoeker van de website bij te houden. Zodra iemand de website bezoekt, associeert de cookie een unieke klant-ID.
 • Vervaldatum Twee jaar
 • Derde partij Nee

_utmb

 • Doel Houdt time-outs bij en het aantal paginaweergaves dat de website krijgt. Registreert ook de begintijd van elk bezoek.
 • Vervaldatum 30 minuten
 • Derde partij Nee

_utmc

 • Doel Houdt websitesessies bij. Zodra een bezoek eindigt en de browser wordt gesloten, zal deze cookie dit als één sessie opnemen.
 • Vervaldatum Sessie
 • Derde partij Nee

_utmt

 • Doel Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
 • Vervaldatum 1 dag
 • Derde partij Nee

_utmz

 • Doel Houdt bij waar elk van de bezoekers vandaan komt.
 • Vervaldatum 6 maanden 
 • Derde partij Nee

Marketing door derden

Dit zijn cookies van derden voor reclame (onder meer gedragsreclame, advertentiepartners enz.):

r/collect

 • Doel Wordt gebruikt om de bezoeker te volgen over verschillende toestellen. Wordt gebruikt om informatie omtrent toestel en gedrag naar Google Analytics te sturen.
 • Vervaldatum Sessie
 • Derde partij? Ja (Google DoubleClick)

VISITOR_INFO1_LIVE

 • Doel: Via de dienst YouTube kan u video’s bekijken die we op flirtflamand.be plaatsen. YouTube zet mogelijk één of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en om voor u relevante video’s te kunnen suggereren. Deze cookie wordt gezet door Youtube en is noodzakelijk voor het gebruik van deze functionaliteit.
 • Vervaldatum: 5 maanden
 • Derde partij: Ja (YouTube)                  

YSC    

 • Doel: Via de dienst YouTube kan u video’s bekijken die we op flirtflamand.be plaatsen. YouTube zet mogelijk één of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en om voor u relevante video’s te kunnen suggereren. Deze cookie wordt gezet door Youtube en is noodzakelijk voor het gebruik van deze functionaliteit.
 • Vervaldatum: Sessie
 • Derde partij: Ja (YouTube)      

GPS    

 • Doel: Via de dienst YouTube kan u video’s bekijken die we op flirtflamand.be plaatsen. YouTube zet mogelijk één of meerdere cookies op uw computer om uw surfgedrag te registreren en om voor u relevante video’s te kunnen suggereren. Deze cookie wordt gezet door Youtube en is noodzakelijk voor het gebruik van deze functionaliteit.
 • Vervaldatum: 30 minuten
 • Derde partij: Ja (YouTube)

We maken gebruik van Facebook-Pixel om de doeltreffendheid van onze online advertenties te meten. Door Facebook-Pixel krijgen we meer inzicht in het gebruik van onze website door de bezoekers en kunnen we op basis van hun interesses hen ook op Facebook over onze standpunten informeren. Door Facebook-Pixel wordt de interactie tussen Facebook en onze website vergroot. Voor meer informatie over hun cookiebeleid, zie https://www.facebook.com/policies/cookies/.

4. Cookies beheren

De noodzakelijke cookies die Flirt Flamand plaatst kan je niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de werking van de website.

Voor alle andere cookies wordt er toestemming gevraagd door Flirt Flamand.

Als je je toestemming gegeven hebt voor het plaatsen van niet-essentiële cookies, dan kun je deze toestemming te allen tijde op elk moment opnieuw intrekken via de cookie-instellingen.

Wanneer cookies voor een langere duurtijd dan je bezoek aan flirtflamand.be worden geplaatst, beschik je steeds over de mogelijkheid om deze cookies te verwijderen. Dit kan via de instellingen in je browser.

Via de links hieronder kan je terugvinden hoe je cookies kunt verwijderen.

Als je vragen hebt over deze cookieverklaring, mag je ons steeds contacteren via privacy@literatuurvlaanderen.be.

Politique en matière de cookies

Merci de votre visite sur le site www.flirtflamand.be (« site web »). La présente politique en matière de cookies s’applique au site web géré par notre gestionnaire de site Shtick (« le gestionnaire de site web »). Flirt Flamand est un projet de Flanders Literature.

1. À propos des cookies

Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont stockés sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette lorsque vous consultez le site web de Flanders Literature. Ils rassemblent notamment des informations sur votre type de navigateur, votre système d’exploitation et votre emplacement géographique. Un cookie contient généralement le nom du site web d’où il provient et sa période de conservation.

Les cookies ne sont pas des logiciels actifs ou opérationnels, ils ne peuvent donc pas nuire à votre ordinateur.

2. Quels types de cookies peuvent être utilisés sur le site web ?

Flanders Literature peut utiliser les cookies suivants :

 • Cookies de session

La période de conservation des cookies de session correspond à la durée de votre échange ou de votre interaction avec le site web. Dès que vous quittez le navigateur, les cookies sont supprimés.

 • Cookies permanents

Les cookies permanents ont une durée de vie prédéfinie. Ils sont conservés jusqu’à ce qu’ils soient effacés manuellement ou jusqu’à leur date d’expiration.

 • Cookies essentiels

Les cookies essentiels sont indispensables à une bonne communication et facilitent la navigation sur le site web.

 • Cookies partageant des informations avec le gestionnaire du site web

Les cookies propriétaires sont gérés par le site web et lui appartiennent. Ils peuvent être lus uniquement par le gestionnaire du site.

 • Cookies partageant des informations avec des tiers

Les cookies tiers sont installés par d’autres sites web. Par exemple, lorsque vous cliquez sur le bouton « like » de Facebook sur notre site, Facebook collecte vos données personnelles. Les cookies tiers envoient donc des données à caractère personnel à des tiers.

3. Quels cookies sont présents sur le site ?

Essentiels

Si ces cookies sont désactivés, vous ne pourrez pas visiter le site :

_gtm

 • Objectif La gestion de Google Tag Manager
 • Date d’expiration Session
 • Tiers ? Non

catAccCookies

 • Objectif Cookie créé par le module d’extension britannique d’acceptation des cookies pour enregistrer que vous acceptez l’utilisation de cookies par le site.
 • Date d’expiration 30 jours
 • Tiers ? Non

Analytiques

Il s’agit de cookies générés par le site web afin de fournir des statistiques sur les visiteurs du site :

_ga 

 • Objectif Utilisé par Google Analytics pour ralentir le taux de requêtes.
 • Date d’expiration 1 jour
 • Tiers ? Non

_gid

 • Objectif Mesure la façon dont les utilisateurs utilisent le site.
 • Date d’expiration 1 jour
 • Tiers ? Non

_utm.gif

 • Objectif Utilisé pour conserver des informations sur le navigateur et l’ordinateur du visiteur.
 • Date d’expiration Session
 • Tiers ? Oui (Google Analytics)

_utma

 • Objectif Utilisé pour consigner chaque visiteur unique du site. Dès que quelqu’un se rend sur le site web, le cookie lui attribue un identifiant de client unique.
 • Date d’expiration Deux ans
 • Tiers ? Non

_utmb

 • Objectif Consigne les dépassements de temps et le nombre de pages consultées sur le site. Enregistre également l’heure de début de chaque visite.
 • Date d’expiration 30 minutes
 • Tiers ? Non

_utmc

 • Objectif Enregistre le nombre de sessions. Dès qu’une visite prend fin et que le navigateur est fermé, ce cookie la comptabilise comme une session.
 • Date d’expiration Session
 • Tiers ? Non

_utmt

 • Objectif Utilisé pour ralentir le taux de requêtes.
 • Date d’expiration 1 jour
 • Tiers ? Non

_utmz

 • Objectif Enregistre la provenance de chaque visiteur.
 • Date d’expiration 6 mois 
 • Tiers ? Non

Marketing par des tiers

Il s’agit de cookies publicitaires de tiers (publicité comportementale, partenaires annonceurs, etc.) :

r/collect

 • Objectif Utilisé pour suivre le visiteur sur différents appareils. Est utilisé pour transmettre des informations sur les appareils et le comportement du visiteur à Google Analytics.
 • Date d’expiration Session
 • Tiers ? Oui (Google DoubleClick)

VISITOR_INFO1_LIVE

 • Objectif  Le service YouTube vous permet de visionner des vidéos que nous avons déposées sur le site flirtflamand.be. Il est possible que YouTube installe un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur pour enregistrer votre comportement de navigation et vous proposer des vidéos susceptibles de vous intéresser. Ce cookie est installé par YouTube et est nécessaire à l’utilisation de cette fonctionnalité.
 • Date d’expiration  5 mois
 • Tiers ?  Oui (YouTube)

YSC    

 • Objectif  Le service YouTube vous permet de visionner des vidéos que nous avons déposées sur le site flirtflamand.be. Il est possible que YouTube introduise un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur pour enregistrer votre comportement de navigation et vous proposer des vidéos susceptibles de vous intéresser. Ce cookie est installé par YouTube et est nécessaire à l’utilisation de cette fonctionnalité.
 • Date d’expiration  Session.
 • Tiers ?  Oui (YouTube)

GPS    

 • Objectif  Le service YouTube vous permet de visionner des vidéos que nous avons déposées sur le site flirtflamand.be. Il est possible que YouTube introduise un ou plusieurs cookies sur votre ordinateur pour enregistrer votre comportement de navigation et vous proposer des vidéos susceptibles de vous intéresser. Ce cookie est installé par YouTube et est nécessaire à l’utilisation de cette fonctionnalité.
 • Date d’expiration  30 minutes
 • Tiers ?  Oui (YouTube)

Nous utilisons le pixel Facebook pour mesurer l’efficacité de nos publicités en ligne. Il nous aide à découvrir comment les visiteurs utilisent notre site web et à les informer de nos positions sur Facebook, en fonction de leurs intérêts. Le pixel Facebook permet d’augmenter les interactions entre Facebook et notre site. Pour plus d’informations sur la politique de Facebook en matière de cookies, voir https://www.facebook.com/policies/cookies/

4. Gestion des cookies

Vous ne pouvez pas refuser les cookies essentiels de Flirt Flamand, car ils sont indispensables au bon fonctionnement du site web.

Pour tous les autres cookies, Flirt Flamand vous demande votre autorisation.

Si vous avez donné votre autorisation pour les cookies non essentiels, vous pouvez la retirer à tout moment dans les paramètres de configuration des cookies.

Lorsque des cookies sont installés pour une durée supérieure à celle de votre visite sur flirtflamand.be, vous gardez toujours la possibilité de les supprimer à tout instant. Pour cela, ouvrez les paramètres de votre navigateur.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour découvrir comment supprimer les cookies.

Si vous avez des questions au sujet de notre politique en matière de cookies, vous pouvez nous contacter à l’adresse privacy@literatuurvlaanderen.be.

 
 

Blijf op de hoogte

Amoureuze boekentips, grensoverschrijdende verhalen, ontmoetingen tussen Nederlandstalige en Franstalige auteurs en illustratoren. Als het maar klikt, spettert en verleidt.

Tenez-moi au courant

Des conseils romanesques de lecture, des amours transfrontalières, des rencontres entre auteurs et illustrateurs néerlandophones et francophones. Des étincelles, de la séduction, et plus si affinités !

 

Volg Flirt Flamand Suivez Flirt Flamand

 
Top
Literatuur Vlaanderen Passa Porta Foire du livre Flanders
       

© 2024 Literatuur Vlaanderen. Disclaimer. Privacy Policy. Cookies.