IK POËZIE JE GRAAG / JE TE POÈME

Het octopusritme


Sharon Allosserie,
Lize Spit & Thomas Gunzig

Een octopus heeft drie harten

Het kloppend ritme voert de liefdesstroom in de boezems als carambole in het biljarten. 

Met één krachtige stoot kaatst het elixir het tweede en ook het derde hart binnen. 
Deze gelukprofeetjes kunnen zo de cyclus herbeginnen. 

Hoe dichter je je hoofd brengt bij hun hart, hoe luider het gebonk zich ontward. 

Met de kleur die geen licht weerkaatst vermommen ze zich als leeuwinnen van de zee. Tegelijkertijd zowel aanvallend als verdedigend moeten denken brengt een pakje zorgen met zich mee.

en als de een na de ander zwijgt,
valt de nacht op de bodem van de zee.

Het octopusritme


Sharon Allosserie,
Lize Spit & Thomas Gunzig

Een octopus heeft drie harten

Het kloppend ritme voert de liefdesstroom in de boezems als carambole in het biljarten. 

Met één krachtige stoot kaatst het elixir het tweede en ook het derde hart binnen. 
Deze gelukprofeetjes kunnen zo de cyclus herbeginnen. 

Hoe dichter je je hoofd brengt bij hun hart, hoe luider het gebonk zich ontward. 

Met de kleur die geen licht weerkaatst vermommen ze zich als leeuwinnen van de zee. Tegelijkertijd zowel aanvallend als verdedigend moeten denken brengt een pakje zorgen met zich mee.

en als de een na de ander zwijgt,
valt de nacht op de bodem van de zee.